Dagens Visa

Jänta å ja


Text & Musik: Fredrik August Dahlgren

Å jänta å ja', å jänta å ja'
allt uppå landavägen, å ja',
å jänta å ja', å jänta å ja'
allt uppå landavägen.
Där mötte hon mej en môra så klar,
å sola ho sken på himmelen så rar,
å vacker som ljusan dagen ho var,
mitt hjärta, vart tog du vägen?

Å jänta å ja', å jänta å ja'
allt på midsommers vaka, å ja'
Å jänta å ja', å jänta å ja'
allt på midsommers vaka.
Där mötte ho mej med fräsande fröjd,
Å allri ja nånsin känt mej så förnöjd,
Ja kasta mina ben i himmelens höjd
Och hoppa över alle taka.

Å jänta å ja', å jänta å ja'
allt uti gröna lunden, å ja'
Å jänta å ja', å jänta å ja'
allt uti gröna lunden.
Där tog ja' en köss så rosende rö
Å klagade för henne hela mi nö,
Å fråga, om ho ville dela mitt brö,
Å hon svarte ja på stunden.

Å jänta å ja', å jänta å ja'
allt i Ransäters körka, å ja'
Å jänta å ja', å jänta å ja'
allt i Ransäters körka.
Där stodo vi då vid altaret just
Å lovade tro i nö å i lust
Å allt intill livets sistaste pust
Så troget varandra dörka.

Midsommarsånger.se

Här på Midsommarsånger.se hittar du utskriftvänliga Svenska Midsommarsånger och Midsommarvisor. För att enklare kunna sjunga med i visorna så har vi lagt upp klipp till youtube. Du kan också skriva ut Midsommarsångerna eller skicka de till din eller en väns email. Har du en eller flera Midsommarvisor som fattas på Midsommarsånger.se, skicka in de med en gång! :)

Följ oss Arrow Down

facebook Midsommarsånger rss Midsommarsånger google +1 Midsommarsånger